Weekly News

Steven Madern, Manager Education bij Delphy VOEDINGSINDUSTRIE & AGRICULTUUR

De raakvlakken van glastuinbouw met ICT

3 vragen aan Steven Madern

Wat zijn de raakvlakken van glastuinbouw met ICT?

“Om de bedrijfsprocessen te optimaliseren worden al sinds jaar en dag klimaatcomputers ingezet. Daar komt nu de verwerking van een enorme hoeveelheid data bij. Er komen steeds meer kansen in de tuinbouw voor ervaren ICT’ers om alle data van informatiebronnen om te zetten in digitale beslismodellen.”


Internationaal toepasbaar?

“Productielocaties liggen verder uit elkaar en ondernemers zijn niet altijd op locatie om de teelt te monitoren. Met behulp van ICT-applicaties zijn ze in staat vanuit Nederland locaties elders te monitoren en bij te sturen.”


Hoe nu verder?

“De tuinbouwsector biedt enorme kansen op het gebied van ICT. Een teler heeft veel meetdata beschikbaar over zijn gewas maar gaat vaak nog uit van gevoel, ervaring en kennis. De sleutel tot succes is het omzetten van de verzamelde data in bruikbare tools die het bedrijfsrendement verhogen. De ICT-sector wordt bij deze uitgedaagd om de glastuinbouw volgende stappen te laten zetten.”

Delen

Journalist

Related articles