Weekly News

Tanya Bondarouk, Hans van Bussel & Sander Jongsma ONTWIKKELINGEN

Verzuimmanagement: ook als je niet ziek bent

Met het verhogen van de AOW-leeftijd ontstaat automatisch het vraagstuk: hoe zorg ik dat mijn werknemers met plezier en gezond bij mijn organisatie blijven werken? “De zoektocht naar emotioneel geluk speelt een grotere rol dan vroeger.”

Hans van Bussel – Algemeen directeur SAZAS

Waar komt de behoefte aan het duurzaam inzetten van personeel vandaan?
“In onze sector zowel vanuit werkgevers als vanuit werknemers. Niet alleen bedrijven zelf willen investeren in duurzame inzetbaarheid van hun personeel – zij zijn immers het visitekaartje van je organisatie; ook medewerkers zelf hebben, helemaal in deze branche, een groot hart voor de zaak en willen dus zo lang mogelijk, en na uitval zo snel mogelijk, weer op de been zijn.”

 

Wat maakt het thema zo belangrijk voor deze partijen?

“Mijn visie is dat bedrijven zelf de ambitie (zouden moeten) hebben een goede werkgever te zijn voor hun werknemers. Die zijn immers cruciaal voor de continuïteit van de organisatie. Dat maakt het concept ‘duurzaam personeel’ zo belangrijk.”

 

Wat zijn concrete oplossingen voor dit probleem?

“Bedrijven zouden moeten nadenken over waar medewerkers zouden kunnen uitvallen. Op basis van de privésituatie, maar ook omdat we in Nederland langer doorwerken door de verhoogde AOW-leeftijd. Daarbij kunnen werkgevers al tijdens periodieke gesprekken vragen naar wat hun mensen bezighoudt. Met die aandacht groeit de waardering voor de zaak. Daarbij moet ook naar concrete oplossingen gezocht worden. Hoe signaleer je als werkgever dat een medewerker niet lekker in zijn vel zit, en hoe ga je daarover met hem in gesprek? Ook veilig werken is een agendapunt. Bedrijven kunnen hierin getraind worden. Managers, maar ook medewerkers zelf. Hoe til je bijvoorbeeld op een zo ergonomisch verantwoorde manier? De werkgever die wil dat verzuimend personeel uiteindelijk weer met plezier aanhaakt, dient zijn thuiszittende medewerker online en offline genoeg aandacht te geven. Onze sector heeft trouwens in Nederland de laagste ziekteverzuimcijfers. Daar zijn we natuurlijk heel trots op.”


Tanya Bondarouk – Professor HRM Universiteit Twente

Waar komt de behoefte aan het duurzaam inzetten van personeel vandaan?
“De focus ligt voornamelijk op de discussie op werkgeversniveau, werknemers worden daarbij vaak vergeten. En dat terwijl die enorm baat hebben bij investeringen in duurzame inzetbaarheid. Dit thema moet meer van allebei de kanten belicht worden.”

 

Wat maakt het thema zo belangrijk voor deze partijen?
”Wat ik voornamelijk zie is dat werkenden vaker een voorkeur ontwikkelen voor flexibel werk. Ze willen hun hobby’s combineren met een parttime baan of willen meer flexibiliteit binnen hun huidige fulltime baan. De zoektocht naar emotioneel geluk speelt daarbij een grotere rol dan vroeger. Daarbij willen mensen zich meer ontwikkelen, en zouden werkgevers van werknemers moeten willen leren. Bedrijven zouden hun personeel daarin meer tegemoet moeten komen. Dat gebeurt nu nog te weinig. Mensen vertrekken daardoor sneller. En niet bij het bedrijf, maar bij de werkgever. Aan hem de taak zijn personeel genoeg te pleasen.”

 

Wat zijn concrete oplossingen voor dit probleem?

“Het is van belang in de discussie over het duurzaam inzetten van werknemers óók die werknemers zelf mee te nemen. Het gaat erom te streven naar betrokkenheid en loyaliteit van je personeel. Die kom je tegemoet door je personeelsleden voldoende aandacht te geven, ze ruimte te bieden voor persoonlijke ontwikkeling, en ze het gevoel te geven dat ze onmisbaar zijn in de organisatie.”

 

Sander Jongsma – eigenaar Verzuimverzekering.online, onderdeel van Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen

Waar komt de behoefte aan het duurzaam inzetten van personeel vandaan?

“Zowel van organisaties als van het betrokken personeel. Beide partijen profiteren ervan als werknemers gezond én gelukkig op de werkvloer staan.”

 

Wat maakt het thema voor deze partijen zo belangrijk?

“Aan de ene kant is het van belang te zorgen voor fitte en gezonde werknemers in een tijd waarin de AOW-leeftijd verhoogt. Je wilt ze immers langer aan je binden als werkgever. Aan de andere kant willen medewerkers lekker in hun vel zitten binnen een bedrijf. Daar kan een werkgever voor zorgen door in te zetten op duurzame inzetbaarheid.”

 

Wat zijn concrete oplossingen voor dit probleem?

“Werkgevers dragen bij aan deze ontwikkeling door in te zetten op bijvoorbeeld vitaliteitsmanagement. Zorgverzekeraars hebben daar al uitstekende programma’s voor. Bijvoorbeeld in de vorm van bepaalde testen op de werkvloer tijdens zogenaamde gezondheidsdagen, van lichaamssamenstellingsanalyses tot het meten van vetpercentage, spiermassa, BMI en zelfs bloedonderzoek. Bedrijven zouden ook op de hoogte moeten zijn van mogelijkheden op het gebied van sportschoolabonnementen of hulp bij het stoppen met roken, die ze via hun verzekeraars kunnen aanbieden aan hun mensen. Preventieve benaderingen moet men niet onderschatten, want je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.”

Delen

Journalist

Related articles