Weekly News

"Op dit moment zijn wij veertig procent energieneutraal, maar we willen uiteindelijk naar honderd procent energieneutraal toe." VOEDINGSINDUSTRIE & AGRICULTUUR

Moderne melkveehouder wil verder vooruitkijken

Koeien in de wei. Goed voor de (geestelijke) gezondheid van de koe en de staat van het weiland. Leuk voor de mensen om te zien. En economisch goed voor de Nederlandse boer. “Als wij goed zijn voor onze koeien, zijn zij ook goed voor ons.”

‘Koeien die het goed hebben en gezond blijven, geven langer en meer melk’

In een klein en drukbevolkt land als Nederland zijn boeren en maatschappij nauw met elkaar verweven. Exemplarisch is Boerderij Landleven, het melkveebedrijf van Adrie en Bert Vollering in Waarder, vlakbij Woerden. Door ruimtegebruik moest het bedrijf in de jaren 60 weg uit Vlaardingen en nu, een halve eeuw later, zijn maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid terug te zien in de bedrijfsvoering. Hun speerpunten: koeien in de wei, dierenwelzijn, arbeidsproductiviteit en energieneutraliteit. “Als wij goed zijn voor onze koeien, zijn zij ook goed voor ons”, zo verwoordt Adrie Vollering het motto van Boerderij Landleven. Koeien in het bedrijf grazen ieder jaar tenminste 120 dagen in de wei. In de in 2011 gebouwde koeienstal is ook sterk op dierenwelzijn gelet. Het bouwwerk is ruim opgezet, met veel natuurlijk licht en ventilatie. De koeien liggen op zachte matrassen, lopen door ruime paden die deels van rubber zijn gemaakt en genieten van een automatisch borstelsysteem. “Koeien die het goed hebben en gezond blijven, geven langer en meer melk”, vertellen de broers. In het bedrijf zijn bovendien verschillende automatische (robot)systemen te vinden die de arbeidsproductiviteit verhogen en zorgen dat Adrie en Bert samen het volledige bedrijf kunnen runnen. Koeien worden bijvoorbeeld automatisch gemolken, gevoerd en ook de mest wordt opgeruimd door een robot. Daarnaast is het bedrijf energiebewust door het gebruik van zonnepanelen, -boilers, LED-verlichting, systemen voor monitoring en het voorkoelen van melk. Bert: “Op dit moment zijn wij veertig procent energieneutraal, maar we willen uiteindelijk naar honderd procent energieneutraal toe.” Boerderij Landleven staat niet alleen op het gebied van arbeidsproductiviteit door automatisering. Sterker nog, de Nederlandse melkveehouderijen zijn internationaal toonaangevend, stelt dr. ir. Joan Reijs, onderzoeker van de Wageningen Universiteit & Research (WUR). “Dat moet ook wel om concurrerend te blijven, want de kosten voor grond en arbeid zijn in Nederland relatief hoog. Om de toonaangevende positie te behouden vindt de onderzoeker dat de Nederlandse zuivelsector als geheel zich meer zou moeten profileren op het gebied van duurzaamheid. “Dat is denk ik onze belangrijkste uitdaging. Laten zien wat we doen en welke toegevoegde waarde we bieden. We moeten het kostenverschil ergens goedmaken.” Maar: jezelf profileren op het gebied van duurzaamheid is niet genoeg. Met spanning kijkt de sector dan ook naar de Nederlandse en Europese overheid. Vanuit Brussel worden het komende jaar beslissingen verwacht over onder meer de wetgeving voor fosfaat en mestgebruik (derogatie). “Het ontbreken van een duidelijk beleid is problematisch”, stelt Reijs. “Op korte termijn is het voor boeren bijvoorbeeld onduidelijk of ze nu moeten investeren in hun veestapel, grond of juist technologie.” Bert Vollering is het hier mee eens. “Het is lastig dat je vandaag de dag niet ver vooruit kunt kijken, want keuzes kun je pas maken als de kaders van de wetgeving duidelijk zijn.”

Delen

Journalist

Koos Plegt

Related articles