Weekly News

Predictive maintenance voor een betere BV Nederland

Te vroeg onderhoud verrichten, is een verspilling van manuren en materiaal. Te laat vergroot het risico op storingen en faalkosten. “Predictive maintenance is daarom een voorwaarde om procesbetrouwbaarheid te garanderen,” zo stelt Rien Slingerland, algemeen directeur bij IJssel. Predictive maintenance heeft een enorme invloed op de industrie en daarmee ook op de BV Nederland. “Het zorgt ervoor dat we onze klanten een verbeterd en betrouwbaar productieproces kunnen garanderen. En dat is nodig.”


Martin Blenkers, manager predictive maintenance en Rien Slingerland, algemeen directeur bij Ijssel

Data en Sensoren

Predictive maintenance werkt door middel van sensoren en het verzamelen van data. “Deze sensoren registreren bijvoorbeeld trillingen en druk. Aan de hand van deze data kun je algoritmes opstellen die nauwkeurig kunnen vaststellen wanneer er onderhoud nodig zal zijn,” vertelt Martin Blenkers, manager predictive maintenance bij IJssel. “Daarmee kun je een productieproces realiseren dat betrouwbaarder is.”

IJssel doet daarom metingen bij heel veel verschillende klanten, waardoor er veel data binnengehaald kan worden. “Voor predictive maintenance is het van belang om ook faaldata te verzamelen,” stelt Blenkers, “en daarin zit een tegenstrijdigheid. Je wilt je klanten helpen en je klanten willen geen faaldata, maar toch is het nodig deze te verkrijgen om een werkend algoritme op te stellen. Daarom is het nuttig bij veel verschillende klanten metingen te doen. Dan kun je faaldata realiseren zonder individuele klanten te benadelen.”

Slingerland sluit zich hierbij aan. “Wij werken bij heel veel verschillende klanten, waardoor we heel veel data binnenhalen en we zijn ervan overtuigd dat dit ervoor zorgt dat wij heel snel kunnen leren. We genereren 24/7 data in de cloud uit heel veel verschillende bronnen. We zijn bijvoorbeeld actief in de automotive industrie, maar ook in de voedingsmiddelenbranche.” Door al deze data te verzamelen en te analyseren, kan uiteindelijk worden voorspeld wat er precies gaat gebeuren in een fabriek.

“Wat we leren bij de een, kunnen we doorgeven aan de ander,” stelt Blenkers. “Zo kunnen we zorgen dat onze klanten de procesbetrouwbaarheid kunnen vergroten.”Knelpunt

“Je merkt soms dat klanten wat koudwatervrees hebben, omdat we een stukje verantwoordelijkheid van hen overnemen,” stelt Slingerland. “Klanten moeten bereid zijn hun data met ons te delen, en om dat te kunnen vragen, moeten wij hen optimale veiligheid kunnen garanderen.”

Blenkers stemt daarmee in: “Je haalt toch gegevens uit de veilige fabrieksomgeving, daarom moet je als dienstverlener goed naar de veiligheid van dit soort data kijken. De producten en diensten die wij ontwikkeld hebben, hebben dan ook de benodigde testen ondergaan en beschikken over certificaten.


Uptime Works

IJssel heeft daarom ook een eigen product ontwikkeld: Uptime Works. “We willen uptime voor de klant garanderen,” stelt Slingerland. “Uptime Works is een middel om dit te realiseren. Het maakt gebruik van IoT en haalt 24/7 data uit de fabriek.” IJssel analyseert deze data en kan aan de hand hiervan vaststellen wanneer de klanten moeten ingrijpen in hun productieproces. “Daarin zijn we volledig transparant. De klant krijgt niet alleen een rapport, maar ontvangt ook de ruwe data.” Aan de hand van de adviezen die IJssel genereert kunnen de bedrijven daadwerkelijk geholpen worden bij het verbeteren van het proces. “Naast engineers hebben we ook technici in dienst die de plannen daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Zo kunnen we de klanten op alle vlakken van dienst zijn.”

Door het inzetten van predictive maintenance werkt IJssel toe naar andere businessmodellen en bij een aantal toonaangevende klanten doet ze dit ook al. “De technologie helpt ons dit ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen,” stelt Slingerland. “Daarmee zorgen we voor ontzorging bij de klant en kunnen we procesbetrouwbaarheid op een bepaald niveau garanderen.”

www.ijssel.com

www.uptimeworks.nl


Delen

Journalist

Related articles