Weekly News

“Desondanks wordt het hele perceel nog te vaak op dezelfde manier behandeld” VOEDINGSINDUSTRIE & AGRICULTUUR

Techniek belangrijker dan boerenkennis

De percelen worden groter, de bodem wordt armer. Gelukkig helpt de techniek de moderne boer het land optimaal te benutten. De drone bijvoorbeeld. “Techniek is van essentieel belang voor de analyse van het gewas en het juist behandelen hiervan.”

‘Het is zaak dat de keuze voor een apparaat wordt afgestemd op de behoefte van de bodem. Hier wringt het vaak nog’

Waar boeren vroeger een klein stukje grond hadden dat ze door en door kenden, zijn landbouwpercelen vandaag de dag een stuk groter van omvang. Gevolg is dat de kennis per stuk grond kleiner is geworden. Een bodemmonster aan de ene kant van een perceel zegt niets over de bodemwaarden aan de andere kant. “Desondanks wordt het hele perceel nog te vaak op dezelfde manier behandeld”, weet Jannick Pelle van landbouwmechanisatiebedrijf Hamoen. “Terwijl de boeren door automatisering en robotisering hun perceel veel preciezer in kaart kunnen brengen en tot de bijbehorende behandeling kunnen overgaan.”


En dat is juist nu extra relevant, aangezien het besef doordringt dat de bodem op veel plaatsen is uitgeput, vertelt de specialist. Dit valt te wijten aan onder andere zware machines en gewassen die veel voedingsstoffen opnemen, die niet altijd worden aangevuld. Met precisielandbouw kunnen de beschadigde stukken gericht behandeld worden. Een voor de landbouwsector belangrijke, relatief nieuwe, technologie die hierbij kan helpen is de drone.


Pelle: “De toestellen leveren een enorme bijdrage aan het vergaren van informatie en het analyseren hiervan.” De drone is gekoppeld aan een app, waarmee het automatisch de hoeken van het perceel opzoekt. Het apparaat maakt foto’s met zowel een normale als een multispectrale camera. Met behulp van software worden deze foto’s vervolgens over elkaar heen gelegd om zo één beeld te creëren van het gehele perceel. “De algoritmen kunnen onder andere bladmassa, activiteit/stress (ziekten), plantaantal en groenindex meten en weergeven. Zo kan de boer gerichter de vervolgstappen bepalen.”


De volgende stap is om op basis van de vergaarde informatie de bodem op de juiste manier te behandelen. Er zijn veel verschillende tractoren en machines met diverse toepassingsmogelijkheden op de markt. Het is zaak dat de keuze voor een apparaat wordt afgestemd op de behoefte van de bodem. Maar hier wringt het vaak nog. Pelle: “Er zijn veel boeren die ‘iets’ met nieuwe technieken willen doen en bijvoorbeeld een GPS- systeem aanschaffen. Zo’n apparaat wordt echter vaak niet optimaal benut door het ontbreken van kennis over de bodem en het gewas.” Daar zit volgens Pelle dan ook nog een uitdaging voor de landbouwsector. Volgens de specialist vinden veel boeren het eng hun taken volledig uit handen te geven en over te laten aan machines. Terwijl alles natuurlijk steeds verder gaat mechaniseren. Denk aan robottrekkers of machines die automatisch ziektes kunnen herkennen. “Zo kunnen slimme apparaten in de toekomst wellicht bepaalde patronen of structuren herkennen en op basis hiervan sneller conclusies trekken. Misschien zelfs zo ver dat bijvoorbeeld ziektes voorspeld en voorkomen kunnen worden. Kennis van de boer zelf zal dan ook steeds minder belangrijk worden; techniek des te meer.”

Delen

Journalist

Josien Vos

Related articles