Weekly News

Sociale innovatie in de logistiek

okt 21, 2016 Bij zijn inauguratie wond EVO-leerstoelhouder en hoogleraar Supply Chain Management Jack van der Veen er een aantal jaar geleden geen doekjes om. Refererend aan een onderzoek naar het innovatieve vermogen van de diverse topsectoren in Nederland, stelde hij dat in de topsector logistiek verreweg de minste sociale innovatie plaatsvond. Hij verklaarde dat, kort gezegd, aan de hand van de dominante sturingsmechanismen tussen partijen in de logistieke keten: marktmacht en prijs. Het ‘ik’, concludeerde hij, is belangrijker dan het ‘wij’. Zoeken naar een gezamenlijk belang, verbinding en win-win, verliezen het nog altijd van deze twee drijfveren. Het probleem is dat dit een rem op innovatie zet en zorgt voor inefficiëntie in de keten, met alle kosten van dien.